İmplant Nedir

İmplant, vücut içine ve canlı dokulara yerleştirilen cansız maddeleri ifade etmektedir. İmplantlar (Diş implantları), eksik olan diş ya da dişlerin işlev ve estetiğini geri vermek için çene kemikleri içerisinde açılan yuvaya yerleştirilen genelde titanyum bazlı vida ya da kök şeklindeki yapılardır. – Türkiye Diş Hastanesi
implant nedir

Tarihten Günümüze İmplant

  İmplant tanımlamasına uyan ve eksik dişlerin telafi edilmesi maksadıyla yapılan ilk uygulamalar arkeolojik bulgulara göre Maya uygarlığına ait olduğu tespit edilmiştir. (MÖ 6. yüzyıl).

  İlk patenti alınan diş implantı 1908 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde Greenfield’in tasarladığı irridio-platin implantıdır.

  1939 yılında Strock krom-kobalt diş implantını tanıtmıştır. Lubit ve Rappaport 1949 yılında vitalyumdan yapılmış olan vida ya da kafes şeklindeki implantlarını geliştirmişlerdir. Cherchève çift spiral yivli implant tasarımını ve frezleme sonrasında yiv açma tekniğini (screw-tapping), dental implantın çift safhalı cerrahi teknik ile fonksiyona sokulması gibi uygulamaları geliştirmiştir. Geçtiğimiz yüzyılın ortalarına kadar Formiggini, Peron, Tramonte, Benoit, Jeanneret, Muratori, Linkow gibi diş hekimleri günümüzde kullanılan implantlara benzeyen uygulamalar yapmışlardır. Fakat bu yaklaşım ve çabaların neredeyse hepsi ampirik uygulamalar olarak ve vaka raporlarının ötesine geçemeyen çalışmalar olarak kalmıştırlar.

  1940’lı senelere gelindiğinde subperiostal implantlar ortaya çıkmıştır.

  1960’lı senelere geldiğimizde ise Linkow tarafından geliştirilmiş blade (levha, plaka) tasarım implantlar ortaya çıkarılmıştır.

İlk İmplant Uygulaması

  İlk olarak İsveç bilim insanı olan Branemark tarafından gönüllü olan bir hastaya uygulanmıştır. Büyük çoğunlukla çene kemiğinin içerisine uygulanabildiği gibi çok nadir olarak mukoza, yani diş eti dokusunun altına da uygulanabilmektedir. Genel olarak kemik içine uygulanan modelleri kullanılmaktadır. İlk kullanıldığı zamanlarda saf titanyum malzeme tercih edilmekte iken, son zamanlarda medikal saflıkta titanyum alaşımları kullanılmaktadır. Titanyum, vücudun yabancı cisim reaksiyonu vermediği nadir maddelerden biridir.
implant nedir

implant nedir

 

İmplant Başarı Kriterleri

  İmplantolojide başarının ilk tanımlanması 1978 yılında Harward Uzlaşma konferansında yapılmış ve başarıdan söz etmek içinde bazı kriterler konmuştur. 1986 yılında Albreksson, Zarb, Warthingdon ve Eriksson başarı elde etmek için bazı minimum kriterleri aşağıda ortaya koymuşturlar:

  1. İmplantın klinik tespitinde mobil olmaması.

  2. Radyografide implant çevresinde radyolusensi olmaması.

  3. İmplantta iki yıldan sonra heryıl 0. 2mm’den az kemik kaybı olması.

  4. Ağrı, enfeksiyon, nöropati, parestezi vya mandibular kanala girme gibi implant performansını gösteren daimi ve irreversibl belirtilerin olmaması.

  5. Beş yıllık gözlemleme sonucunda %85’lik, on yıl sonunda %80’lik başarı oranının varlığıdır.

  1988 yılında yapılan 2. Uzlaşma Konferansında ise başarı ölçütlerinin değişik implant türlerine göre farklılık gösterdiği açıklanmış, ayrıca 1978 yılında belirtilen kriterlerde değişiklik yapılmamıştır

 

 

İmplant Yaptıran Ünlüler